tel. 22 530 59 01   biuro@zpppt.pl

O Nas

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego założony 30.06.2014 r. jest związkiem pracodawców, którego głównym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców.

Aktualności

 • 20-21.01.2016 r. - Na zaproszenie Polskiej Izby Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei ZPPPT uczestniczył merytorycznie w I Konferencji „Odzież służbowa dla transportu publicznego” w Smardzewicach. Nasz udział był bezpłatny.
 • 28.01.2016 r. - Wystąpienie ZPPPT do Szefa Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, ul. Dwernickiego 1, płk. Jana Mroczka oraz do Sekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej pana Bartosza Kownackiego. Dot.: Postępowania przetargowego nr D/260/2015 na dostawę w 2016 roku przedmiotów umundurowania i wyekwipowania WP - mundury polowe.
 • 29.01.2016r. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków ZPPPT pracodawcy Spółdzielni Niewidomych San Marko.
 • 19.02.2016 r. - Spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z płk. Witoldem Lewandowskim w sprawie bezpieczeństwa polskich żołnierzy związanego z liberalizacją rynku zamówień publicznych. Ze strony Związku udział w spotkaniu wzięli: A. Tabaczyński, R. Klinowski, K. Iwanicki.
 • 02.03.2016 r. - Spotkanie w Sejmie z panem Michałem Jachem, Przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w sprawie społecznych aspektów w SIWZ oraz bezpieczeństwa dostaw umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w 2016 roku. Ze strony Związku w spotkaniu uczestniczyli: Paweł Tkaczyk, Roman Klinowski, Andrzej Tabaczyński i Przewodniczący FNSZZPL Zbigniew Kaniewski.
 • 04.03.2016 r. - Wystąpienie ZPPPT do Biura Logistyki KGP Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej. Dot.: pisma nr Ckt 1120/16 w sprawie rekomendacji dla firm mogących uczestniczyć w projekcie nowego munduru wyjściowego dla funkcjonariuszy Policji.
 • 16.03.2016 r. - Wystąpienie ZPPPT do Komendanta Głównego Policji w sprawie umieszczania społecznych aspektów w SIWZ w ogłaszanych postępowaniach o zamówienie publiczne.
 • Kwiecień 2016 r. - Wystąpienie do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusza Łukowskiego z prośbą o spotkanie robocze z przedstawicielami Związku.
 • 18.04.2016 r. - Wystąpienie do Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej płk. Dariusza Nagrabskiego o udostępnienie informacji dotyczących aktualnych przetargów na dostawy PUiW.
 • 16.05.2016 r. – Spotkanie przedstawicieli ZPPPT z doraźnym Zespołem problemowym ds. zamówień publicznych działającym w ramach Rady Dialogu Społecznego. Tematem wiodącym były aktualne problemy dotyczące zamówień publicznych dla MON.
 • 09.06.2016 r. – Wystąpienie do Pana Bartłomieja Grabskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Spotkanie dotyczyło unieważnienia przetargów na dostawy PUiW dla MON.
 • 13.06.2016 r. – Spotkanie przedstawicieli ZPPPT z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem Bartłomiejem Grabskim. Spotkanie odbyło się w Centrum Dialogu Społecznego i dotyczyło problemów branży tekstylnej związanych z zaopatrzeniem mundurowym MON.
 • 12.07.2016 r. – Przyjęcie Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego do Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Lekkiego.
 • 29.08.2016 r. – Zarząd ZPPPT na mocy udzielonego upoważnienia ze strony członków Związku podjął uchwałę o przystąpieniu do Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 • 29.08.2016 r. – Przyjęcie Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego do Federacji Przedsiębiorców Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26.
 • 30.08.2016 r. – Spotkanie przedstawicieli ZPPPT w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie w ramach posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Lekkiego.
 • 09.2016 r. – Spotkanie w siedzibie Federacji Przedsiębiorców Polskich w sprawie omówienia sytuacji w branży tekstylnej w kontekście braku zamówień z MON.
 • 10.2016 r. – Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie utrzymania gotowości producentów krajowych do realizacji umów w IV kwartale 2016 r.
 • 10.2016 r. – Posiedzenie Zarządu FPP i przedstawiciela ZPPPT. Omówienie kwestii przetargów publicznych na umundurowanie w 2016 r.
 • 11.2016 r. – Spotkanie w siedzibie FPP w sprawie zamówień z MON
 • 12.2016 r. – Spotkanie przedstawicieli ZPPPT i FPP. Omówienie planów w zakresie certyfikacji branżowej w ramach zamówień publicznych.
 • 21.12.2016 r. – Przekazanie opracowanych przez ZPPPT tzw. „dobrych praktyk” w zamówieniach publicznych służb mundurowych do Straży Granicznej, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Federacji Przedsiębiorców Polskich.
 • 13.03.2017 r. - Spotkanie ZPPPT i FPP dotyczące działań MON i MSWiA,  zamówień publicznych , kluczowych działań FPP na rzecz Członków w 2017 r., planowanych  inicjatyw legislacyjnych w 2017 r- aktywność FPP  oraz nowych członków FPP. Ustalono  wspólne wystąpienie z Federacją Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego do Rady Dialogu Społecznego w związku brakiem waloryzacji wartości szacunkowych nowych mundurów polowych.
 • 01.10.2017 Przystąpienie  ZPPPT do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa

Uchwały

Uchwała o powołaniu Zarządu Związku Pracodawców „Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego” podjęta w Łodzi dnia 30 czerwca 2014 r. Powołuje się Zarząd w następującym składzie:
 • Marek Ulewicz - Prezes Zarządu
 • Krzysztof Iwanicki - Wiceprezes Zarządu
 • Paweł Tkaczyk - członek zarządu
 • Maria Kowalczyk - członek zarządu

Uchwała o powołaniu Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców „Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego” podjęta w Łodzi dnia 30 czerwca 2014 r. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
 • Paweł Makowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Dobiesław Kaczuba - członek Komisji Rewizyjnej
 • Maciej Trzewikowski - członek Komisji Rewizyjnej

  Uchwała o powołaniu nowych członków Zarządu Związku podjęta w Łodzi dnia 12.06.2017. Powołuje się nowy Zarząd w następującym składzie:
 1. Andrzej Tabaczyński - Prezes Zarządu
 2. Krzysztof Iwanicki - Wiceprezes Zarządu
 3. Radosław Klinowski - Członek Zarządu
 4. Paweł Makowski - Członek Zarządu
  Uchwała o powołaniu nowych członków Komisji Rewizyjnej Związku podjęta w Łodzi dnia 12.06.2017. Powołuje się nowych członków Komisji w następującym składzie:
 1. Dobiesław Kaczuba - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2.  Maciej Trzewiskowski  - Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Marcin Kuhnke - Członek Komisji Rewizyjnej

  Uchwała o zmianie siedziby Związku podjęta w Łodzi dnia 12.06.2017. Nowy adres siedziby Związku; ul. A.Branickiego 17 02-972 Warszawa
Uchwała o powołaniu Rzecznika Prasowego ZPPPT - panią Elżbietę Wróblewską dnia 11.07.2017 w Warszawie.
  11.07.2017 r. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków ZPPPT pracodawcy Arlen - Tec Sp. z o.o.
  08.09.2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków ZPPPT pracodawcy Vestom Sp. z o. o. ul. Różańska 18, 07-300 ostrów Mazowiecka
  01.10.2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków ZPPPT pracodawcy Grupa konfekcjoner – „Bartex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Mieszka I 11/22, 32 500 Chrzanów
Uchwała o powołaniu nowych Członków Zarządu Związku podjęta w Warszawie  dnia 27.06.2019 r. Powołuje się nowy Zarząd w następującym składzie:
 1. Aleksandra Kowalska - Prezes Zarządu
 2. Radosław Klinowski - Wiceprezes Zarządu
 3. Mirosław Kościuk - Członek Zarządu
Uchwała o powołaniu nowych Członków Komisji Rewizyjnej Związku podjęta w  Warszawie  dnia 27.06.2019 r. Powołuje się nowych Członków Komisji w następującym składzie:
 1. Dobiesław Kaczuba - Członek Komisji Rewizyjnej
 2. Paweł Tkaczyk - Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Tomasz Koczary - Członek Komisji Rewizyjnej
 

Statut

Statut Związku jest dostępny do pobrania w formie elektronicznego druku w formacie *.pdf.

Pobierz statut

Archiwum

Historia aktywności Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego jest dostępna do pobrania w formie pliku w formacie *.pdf.

Pobierz plik

archiwum

Kontakt

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

02-972 Warszawa, ul. A.Branickiego 17

tel. 22 530 59 01, biuro@zpppt.pl, http://zpppt.pl

KRS 0000540390

Wyślij wiadomość